Visible Soul: The Fourth Chinese Abstract Art Exhibition

4 - 30 June 2011

 

Artists: Chen Qiang, Chen Ruobing, Cao Xiaodong, Hu Qinwu, Hu Pingsheng, Huang Jia, Jiang Dahai, Li Gang, Li Lei, Liu Jian, Liu Wentao, Ma Shuqing, Meng Luding, Shang Pingjun, Tan Ping, Wang Chuan, Wang Huaiqing, Yan Shanchun, Zhang Xuerui, Zhang Yu, Zhou Changjiang